• Nguyễn Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHTH
  • Điện thoại:
   0987703068
  • Email:
   ntbvan.th.ant1.tuyan
 • Huỳnh Xuân Lang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   01645269234
  • Email:
   hxlang.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trương Hiếu Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Email:
   thhoi.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKT
  • Điện thoại:
   01232821818
  • Email:
   ntttrang.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0974307272
  • Email:
   nthuong.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Phan Thị Dảm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   09833381982
  • Email:
   ptdam.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Trịnh Hoàng Bửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   01233301818
  • Email:
   thbuu.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Đinh Thị Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0915992800
  • Email:
   dttra.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Lê Xuân Quanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0914784598
  • Email:
   lxquanh.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   01672345204
  • Email:
   nvphan.th.ant1.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 347
Năm 2022 : 5.253