Kế hoạch chuyên môn năm học
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tập huấn hè năm 2017
Ngày ban hành:
07/08/2017
Ngày hiệu lực:
07/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thời gian các tuần trong năm
Ngày ban hành:
24/07/2017
Ngày hiệu lực:
24/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 16
Ngày ban hành:
12/07/2017
Ngày hiệu lực:
12/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư về chế độ làm việc giáo viên
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
thông 22 Bộ Giáo Dục Đào Tạo
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
22/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày hiệu lực:
12/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ 04 HĐNGLL
Ngày ban hành:
28/02/2014
Ngày hiệu lực:
28/02/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
Ngày ban hành:
15/01/2013
Ngày hiệu lực:
15/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
28/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày hiệu lực:
23/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực